Entreprenad och Service

Entreprenader

Golvbolaget utför Totalentreprenader, Generalentreprenader och Delade entreprenader för samtliga våra verksamhetsområden, såväl nybyggnation som ombyggnad.

Design, projektering , bygghandlingar, relationshandlingar, samt byggledning och samordning av Klimatgolvsprojekt, ingår som en viktig del av vår verksamhet, främst vid Totalentreprenader.

Bild som illustrerar entreprenad
Bild som illustrerar entreprenad

Service

Golvbolaget utför service på löpande räkning, eller enl. serviceavtal.
Service utförs på alla våra verksamhetsområden såsom,
 • Installationsgolv
 • Fast Installationsgolv
 • Klimatgolv
 • Ställverksgolv
 • Styr & Regler
 • Ventilation
 • Data / Rackkyla
Arbeten som utförs är,
 • Hyresgästanpassningar, golv och ventilation
 • Förstärkning av Installationsgolv och Ställverksgolv
 • Håltagning i Installationsgolv och Ställverksgolv
 • Justering av Datagolv och Installationsgolv
 • Städning och Dammbindning under Installationsgolv och Datagolv
 • Felsökning klimataggregat / styr regler
 • Komplettering av Rumsapparater, Tilluftsgaller, Överluftdon, och Kabelgenomföringar
Bild som illustrerar service Bild som illustrerar service