Ställverksgolv

Bild på ställverksgolv

Ställverksgolv i standard utförandeStällverksgolv, golv för ytor som ställer krav på stor flexibilitet, och möjlighet att förstärka och ändra ursprunglig design under bruksskedet.

Golvet är uppbyggt på en stålstomme av stödben, primär och sekundärbalkar, vilka skruvas ihop, samt golvplattor som läggs löst och i "tegelförband" mönster, golvplattorna låser varandra, så de ej kanar av balkarna, då golvplattor lyfts för arbete i golvet.

Skiss på ställverksgolv

Korrosivitetsklass från C 1 till C4, beroende på miljö och krav. Miljöer med hög fuktighet, har normalt klass C 4 för stödben, vinklar och skruvar. Vanligt för torra miljöer är klass C 1.

Golvplattor har alla standardmåtten 600 x 600 mm, men specialmått kan beställas, t.ex. 600 x 800 mm, tjockleken är vanligtvis 40 mm, lite beroende på ytskikt och belastningskrav.

Vanliga ytskikt för ställverksgolv är laminat, vinyl, linoleum eller gummimatta.
Golvplattor har kantband av ABS eller PVC material.

Golvplattorna är vanligtvis tillverkade i högdensitetsspån typ 1, eller kalciumsulfat (gips) typ 8, och gipsgolvplattan har generellt de bättre egenskaperna när det gäller brand, ljud, fukt och lastförmåga.

"Standard" ställverksgolv är dimensionerat för 8 kN / m2 i utbredd last, och 3 kN / kvadrattum i punktlast. Underredet har då c/c 800 mm mellan stödbenen och c/c 800 mm mellan primärbalkarna, samt c/c 600 mm mellan sekundärbalkarna.

Golvet kan enkelt förstärkas för transportvägar och att t.e.x. ta in transformatorer på 3 till 4 ton, genom att "täta upp" c/c avstånden, och montera fler stödben och primär- och sekundärbalkar.

Lägsta färdiga golvhöjd är vanligtvis 400 mm, sedan följer det ofta i intervallet 100 mm, upp till ca 1000 mm.

Golvhöjden avgörs normalt av böjningsradien för kabeln, vilken skall vara minimum 8 x diametern på kabeln, vilket ger "den fria höjden", som krävs under primärbalken.

Notera att primärbalk + sekundärbalk + golvplatta utgör 160 mm av den Färdiga golvhöjden ( från bjälklag till ovankant golvplatta )

x20 x22 x21 x23