Klimatgolv

Bild på ett klimatgolv

Klimatgolv eller även kallat ”Flexible Space System”.
Systemet bygger på ett installationsgolv tillsammans med klimataggregat som trycksätter installationsgolvet med ventilerad samt kyld eller värmd luft efter behov.
Vi besitter en stor erfarenhet då vi har varit med från den absoluta början år 1985.
Idag så utför vi både nyproduktion samt ombyggnad/hyresgästanpassning/service av klimatgolvsystem.
För de som önskar kanalbundna system, har vi idag system som är anpassade till installationsgolvet med olika sorters golv/väggdon vilket ger en stratifierande ventilation.


 • Över 2 miljoner m2 installerat över hela värden.
 • Varav ca 150 000 m2 installerat i Sverige.
 • Passar både för nyproduktion samt ombyggnad.
 • Används både för att kyla och värma med varierande laster.
 • Används för ventilation tillsammans med central luftbehandling, till och frånluft.
 • Passar för de flesta på marknaden idag förekommande installationsgolvssystem.
 • Golvhöjder från ca 150 mm och uppåt, rekommenderat 300 mm.
 • Möjlighet till frikyla genom den centrala luftbehandlingen, energibesparande.
 • Passar utmärkt med frikyla för köldbäraren, energibesparande.
 • Höjdbesparande eftersom undertakshöjder för ventilation etc. ej behövs.
 • Hyresgästanpassning, enkel, flexibel och till en lägre kostnad.
 • Hög luftkvalité / klimatkomfort.
 • Energibesparande genom zonkontroll samt varvtalsstyrda fläktar.

Exempel på systemlösning för klimatgolv

1 st. zonaggregat per avdelad zon upp till ca 350 m2.
Rumsapparater endast i kontorsrum, konferensrum, övriga ytor såsom öppet kontorslandskap utförs endast med tilluftsgaller. Går även att få galler med spjäll och temperaturstyrning.
Genom klimatgolvet får man en stor flexibilitet samt enkel och snabb hyresgästanpassning.
Zonkontroll med egen styrpanel samt möjlighet att koppla upp mot överordnad styr och reglerutrustning

Kontor med klimatgolv

Exempelbild på klimatgolv
Exempelbild på klimatgolv
Exempelbild på klimatgolv
Exempelbild på klimatgolv

Exempelbild på klimatgolv

Ombyggnad av befintligt till och frånluftssystem i golv

För att göra äldre HIROSS Flexible Space System mer energieffektivt och flexibelt, används hela golvet som tilluftszon. Frånluften går genom undertak eller genom lokalen tillbaks till zonaggretatet (INCAS U 13 eller U 09).
Grunden är ett behålla gamla zonaggregat, utföra ny zonindelning, byte till nya varvtalsstyrda rumsapparater i kontorsrum/konferensrum, samt tilluftsgaller på övriga ytor.
Vi har hitintills byggt om ca 15 000 m2.

Iill- och frånluftssystem i golv

Exempelbild på klimatgolv
Exempelbild på klimatgolv
Exempelbild på klimatgolv
Exempelbild på klimatgolv
Exempelbild på klimatgolv

Service/hyresgästanpassning av klimatgolvsystem

Vi utför både service och hyresgästanpassning av alla på marknaden förekommande klimatgolvsystem.

Bild på klimatgolvsystem i hyreslägenhet

Kyl/värme och ventilationsberäkning, samt upprättande av arbetshandlingar.

Vi utför arbetshandlingar som tar hand om hela luftdistributionen, centrala, klimatgolvet, samt överluft mm

Bild på arbetshandling

Del av komponenter för klimatgolv

Zonaggregat

Bild på ett zonaggregat

Upp till 25 kW kyleffekt.
Upp till 13 kW värmeffekt.
Varvtalsstyrda fläktar upp till 9500 m3/h.
Zonkontroll med möjlighet att koppla upp mot överordnad styr och reglerutrustning

Rumsapparat

Bild på en rumsapparat Bild på en rumsapparat monterad

Upp till 2,5 kW kyleffekt.
Upp till 2 kW värmeffekt.
Varvtalstyrda fläktar upp till 650 m3/h.
Möjlighet till extra el-batteri upp till 500 W.
Egen styrpanel som kopplas upp mot zonaggregatet för överordnad styrning

Golvgaller för tilluft

Golvgaller med varierbar bredd 80 – 240 mm för att blåsa luft längs med golv, alternativt mot vägg.
Luftflöden från 50 m3/h upp till 450 m3/h vid 10 Pa.

Illustration av golvgaller med luftpilar
Bild på golvgaller på ett kontor
Bild på golvgaller på ett kontor i Alvik

Golvgaller för tilluft med spjäll och temperaturstyrning

Golvgaller med motorstyrt luftspjäll, temperatursensor och rumstermostat

Golvgaller med varierbar bredd 80 – 240 mm för att blåsa luft längs med golv, alternativt mot vägg. Spjället styrs av en rumsgivare med möjlighet att ställa in temperaturen. Vi ett flertal galler kan spjällen parallellkopplas mot en rumsgivare.
Luftflöden från x m3/h upp till x m3/h vid 10 Pa.

Styr och regler

Styr och regler

Möjlighet att koppla upp rumsapparater, zonaggregat genom ex modbus till överordnat styrsystem. Zonaggregaten samt rumsapparaterna styrs genom egen styrpanel.