Om oss

Golvbolaget AB bildades 1989 som ett specialistföretag på Installationsgolv och Klimatgolv. Sedan 2004 har Golvbolaget ägts av Lars och Peter Schering som sedan tidigt 80 –tal verkat som Byggnadsingenjörer och Projektledare inom Byggnadsindustrin, samt ABB / Hiross AB. Sedan 1991 har Lars och Peter varit verksamma som entreprenörer, med egen verksamhet inom områdena Installationsgolv och Klimat.

Golvbolaget har idag anställda golvläggare som framförallt arbetar med golv och ventilationsservice för våra fasta/ återkommande kunder. Större entreprenader genomförs, då så krävs, med stöd av underentreprenörer. Golvbolaget har också en anställd VVS konstruktör som huvudsakligen arbetar med projektering och bygghandlingar.

Våra ledord är Kompetens – Ansvar – Kvalitet, vilket visas bäst av att våra kunder blir återkommande kunder, och där varje beställare och projekt blir en referens. Vi lever nära våra kunder och leverantörer, vilket också skapar ett engagemang med ömsesidigt utbyte av idéer och tekniska lösningar. God ekonomi i ett välskött företag, borgar för noggrannhet, kvalitet och garantier för såväl utförda entreprenader, som för produktleveranser.

Golvbolaget AB följer naturligtvis regelverket på arbetsmarknaden, såväl avseende kollektivavtal som arbetsmiljöregler, samt branschspecifika regelverk.

Några kunder som varit tongivande under åren,

Byggbolag : Skanska, PEAB, och NCC
Fastighetsbolag : Vasakronan, Akademiska Hus och Specialfastigheter
It / Telecom : Telia, Ericsson och IBM
Statliga myndigheter : Försvaret, Polisen och Trafikverket

Bild Lars och Peter

Bild på arbetslaget