Världens mest effektiva datakyla?

Det är den stora frågan idag. Driftkostnaderna för att kyla ett datacenter är idag stora och det kommer troligtvis inte att bli lägre energikostnader framöver heller. Idag så kyler man bla genom att ha ett kylaggregat som cirkulerar luft genom ett installationsgolv och ta upp luften framför racken, dvs. man skapar varma och kalla gångar. Erfarenhetsmässigt är det svårt att få en jämn temperatur i datahallen och framförallt vid luftintagen till servrarna i racken.
Broschyr rackkyla, Golvbolaget_IT_ServerCool_Brochure_2.pdf »


Det krävs stora cirkulerande flöden, för att åstadkomma en hög kyleffekt. Men mycket av luften kommer inte fram till avsett ställe, effektiviteten blir ganska låg.

Bild på cirkukerande flödenDessutom skapar det en otrevlig arbetsmiljö för serviceteknikerna med höga ljudnivåer samt ett ständigt luftdrag. När belastningarna ökar i racken så klarar man inte längre av att kyla med traditionella system, systemen har begränsningar och det innebär att man inte kan utnyttja racken fullt ut och man därigenom går miste om värdefull datahalls yta.

Cirkuleade flöden för datakyla


Vår lösning är vattenkyla

Vi har idag ett alternativ där man till låga driftkostnader, hög energieffektivitet ( kanske världens mest energieffektiva kylsystem?), kan ta hand om upp till 50 kW per rack, låga ljudnivåer, stabil temperatur, eftersom man tar om hand om värmen där den uppstår utan att sprida den vidare. Dessutom använder man inte värdefull datahallsyta till teknikutrustning för att hålla temperatur och klimat, all yta kan användas till rack! Systemet passar både bra för nya datahallar samt att komplettera i befintliga hallar där kylan inte räcker till. Enkelt att uppgradera till högre kyleffekt. Passar för dom flesta rack på marknaden idag. Anslutningar både på ovan och undersidan på bakdörrarna.

SystemöversiktKöldbärare från en kylmaskin/frikyla etc. går till CDU enheten, vilken lägger ut en separat slinga köldbärare, med en temperatur över daggpunkten till bakdörrarna på racken. Genom detta kan man hålla en jämn temperatur, samt att risken för kondensation inte finns. CDU samt bakdörrarna finns i olika utförande, beroende på olika kylbehov. Systemet utförs redundant. Till varje CDU finns en styrning som övervakar temperaturer, larmar etc. CDU enheten behöver ej placeras inne i datahallen, utrymmesbesparande.

Värmekamera på ett traditionellt rack


Värmekamera på kyld bakdörr
Jämförelse av vattenkylda system

Server Cools system jämfördes med dom idag vanligaste kylsystemen på marknaden. Effektiviteten var högre, större möjlighet att använda frikyla då man har dimensionerat för kondensfri framledningstemperatur av köldbäraren (upp till 21 C) till racken.
Lätt att anpassa kyleffekten till behovet.


CDU, Distributionsenhet för sekundär kyla till bakdörrarna till racken.


CDU 020 för små serverrum med upp till 3 st rack Kyleffekt max 20kW
 • 20kW nominell kyleffekt
 • Ytbesparande
 • Rack monterad (6U)
 • Distribution för 1 till 3 bakdörrar
 • Enkel att installera genom läckfria snabbkopplingar
 • Daggpunktsreglering av köldbärare
 • Automatisk påfyllning av köldbärare
 • Övervakning samt möjlighet att koppla upp mot BMS systemDistrubutionsenhet CDU 120/150 för serverrum
med upp till 12 st rack Kyleffekt max 150kW


 • CDU120/150
 • 120/150kW nominell kyleffekt
 • Golvstående (800x1085mm)
 • Distribution för 4 – 10 bakdörrar
 • Redundant
 • Behöver ej placeras i datahallen


Passiv modell MCHx Kylda bakdörrar, upp till 25kW i kyleffekt per dörr

 • Rackbredd 600 - 800mm
 • Höjd 42U & 48U
 • Passar dom flesta på marknaden förekommande racken, men kan även specialanpassas
 • Bygger endast 70 mm på djupet inkl. ram
 • Vikt endast 25 kg
 • Inga fläktar eller mekaniska delar
 • Köldbärartemperatur över daggpunkten, Dvs. ingen kondensation
 • Vattenvolym mindre än 2 literAktiv modell RDHx
Kylda bakdörrar, upp till 30 kW i kyleffekt per dörr • Upp till 30 kW I kyleffekt
 • Rackbredd 600 - 800mm
 • Höjd 42U & 47U
 • Passar dom flesta på marknaden förekommande racken, men kan även specialanpassas
 • 5 integrerade varvtalsstyrda fläktar ger full ventilation av racket
 • Möjligt att ansluta till BMS system
 • Köldbärartemperatur över daggpunkten
 • Vattenvolym 2 liter

Aktiv modell ARDHx
Kylda bakdörrar, upp till 40 kW i kyleffekt per dörr • Passar dom flesta på marknaden förekommande racken, men kan även specialanpassas
 • 5 integrerade varvtalsstyrda enfas fläktar ger full ventilation av racket
 • 80 % öppen frontdörr
 • Möjligt att ansluta till BMS system
 • Köldbärartemperatur över daggpunkten


Exempel på temperaturer på fram och baksida på racken
Det går även bra att höja temperaturen utanför racken för att spara mer energi
Flexibilitet och möjlighet att uppgradera rack för rack efter behov

När man har det grundläggande rörsystemet i golv eller tak har man möjlighet att även under drift koppla in nya rack. Detta skapar nya möjligheter även i redan existerande datacenter där man har nått kapaciteten för att kyla racken.
Man kan enkelt öka belastningen i varje rack och därmed använda redan existerande struktur fullt ut.
Genom att man tar bort värmen vid källan så kan man även öka temperaturen i hallen vilket ger stora energibesparingar. Då man även använder upp till 21 C på köldbäraren fram till racken så skapar det nya möjligheter att använda frikylan under en större del utav året.Möjlighet att ansluta rackdörrarna både från ovan eller undersida.
Installation, styr och regler samt övervakning


Installation
Styr och regler samt övervakning

Till anläggningen hör en styr och övervakningsenhet som kommunicerar över lonwork.
Enheten övervakar inställda parametrar och larmar vid behov över lonwork (webben/SMS) eller potential fria kontakter till överordnad BMS.
Den går även att kopplas samman med flera CDU för att samköra.

Styr- och reglerövervakningNågra av användarna idag
Systemet tillverkas av