Nätverksgolv

Här presenterar vi två typer av nätverksgolv, Metall-serien och EKO-serien.

Båda golven har mycket låg bygghöjd, integrerade kabeldiken och är i princip underhållsfria.

 • Metall-serien klarar mycket stora påfrestningar.
 • EKO-serien möter standarden för ”Green Building Materials” och har ackrediterats ”Eco Mark” tack vare att det består av återvunnet material och är 100% återanvändningsbart.
Bild på nätverksgolv

Metall-serien 40-60, 76-150 mm

Flexibla och robusta Nätverksgolvet i Metall-serien 40-60 samt 76-150 mm.

Golvplattorna (huvudpanelerna) och täckplattorna har ett enkelt system med kantlås. Kantlåsen ansluter på ett säkert sätt i spåren på alla fyra sidorna av huvudgolvplattorna. Det patenterade kabeldikessystemet med ett sammanhängande rutnät av kabeldiken, ger fri åtkomster för underhåll och maximalt utrymme för förläggning av nätverkskabel, kraftkabel etc. och är väl utformat för utökningar. Den unika uppfinningen med ställbara fötter ger en väldigt låg bygghöjd där golvytan är endast 40 mm ovanför undergolvet. Detta är något som traditionella installationsgolv inte klarar.

Användarvänligt

Installationsgolv med kabeldiken: Kabeldiken i rutnät ger en invändig förläggningsbredd av 110 mm med ett avstånd mellan dikena på 600 mm. Golvplattorna hanteras enkelt av både installatörer, nätverkstekniker och kontorsanvändare.

Låg profil ger minimal reduktion av takhöjd: Det unika systemet med fötter med justerbar höjd möjliggör bygghöjd på 40 mm - 60 mm samtidigt som det ger hög förläggningskapacitet i kabeldiken.

Stabilitet: De självbärande golvplattorna är uppbyggda med 4 stöd/fötter, ett i varje hörn. Varje golvplatta står själv, oberoende av de övriga golvplattorna. Systemet är mycket stabilt och klarar stora påfrestningar.

Säkerhet: Vid utökning eller flyttning av nätverksgolvet kan en person enkelt lyfta varje golvplatta för hand. Vid installation med konventionella installationsgolv krävs vanligtvis specialverktyg.

Stor flexibilitet och kostnadseffektivt med nätverksgolv

 • Enkel förläggning och utökning av kablar: I nätverksgolvets kabeldiken kan kraftkablar, datakablar, telekablar och även fastighetens rörsystem förläggas, omförläggas och enkelt utökas/förändras.
 • Utökning - av kablage till alla typer av utrustning är obegränsad.
 • Underhållskostnader - kan försummas.
 • Stödfötterna är inte limmade i undergolvet. Demontering av nätverksgolvet skadar inte undergolvet och lämnar inga bestående märken. Golvplattorna kan självklart återanvändas i andra utrymmen.

Huvudpanelen ansluter mot täcklocken för att bilda kabeldiken.

Nätverksgolvet och dess fötter är inte limmade mot undergolvet och orsakar därför heller inga skador på golvet. Den unika sammansättningen av huvudplattor och täcklock ger maximal kabelkapacitet och systematisk kabeldragning, förlängning och anslutning.

Systemet - Nätverksgolv Metall

Metall består av 4 huvudkomponenter: Huvudpanel, Fotstödsbas, mittlock och täcklock.

Modulset: 600 x 600 mmm per modulset. Varje modulset innehåller I huvudpanel, 1 fotstödsbas, ett mittlock och 4 täcklock.

Huvudpanelen: 510 x 510 mm. Ytterhölje av metall, fylld med lättbetong och pulverlackerad yta. Spår på alla fyra sidor för säker anslutning mot mittlock och täcklock. Fabriksmonterade fotstöd i varje hörn. De fyra egna stödbenen gör nätverksgolvet mycket stabilt och säkert.

Fotstödsbas: Platta som ger en standardbredd på kabeldiket mellan huvudpanelerna.

Mittlock: Lock i hörnen mellan huvudpanelerna

Täcklock: Locket mellan huvudpanelerna har ett system för att säkert ansluta mot huvudpanelerna.

Systemet finns i två höjdalternativ:
Låg profil: monteringshöjd från 76 mm - 150 mm
Extra låg profil: monteringshöjd på 40 mm, 50 mm och 60 mm.

Tabell: I. låg profil 76 mm ~ 150 mm höjd
76 / 100 / 150
Invändig bredd: 110 mm

System

System System höjd Kabeldike bredd Kabeldike höjd
76 76 mm 110 mm 71 mm
100 100 mm 110 mm 95 mm
150 150 mm 110 mm 145 mm
Bild på Metall golv Bild på Metall golv

Huvudpanelen ansluter mot täcklocken för att bilda kabeldiken. Bild på Metall golv

Nätverksgolvet och dess fötter är inte limmade mot undergolvet och orsakar därför heller inga skador på golvet. Den unika sammansättningen av huvud-plattor och täcklock ger maximal kabel-kapacitet och systematisk kabeldragning, förlängning och anslutning.
Bild på Metall golv

Extra låg profil 40 - 60 mm.
Bild på Metall golv

Under installationen - huvudkontoret.
Bild på Metall golv

Efter installationen - huvudkontoret.

EKO-serien 40, 50, 60 mm.

Flexibla och snabbmonterade nätverksgolvet lågbyggda EKO-serien, 40,50,60 mm.

Systemet med löslagt, lågbyggt installationsgolv använts i stor utsträckning för nya lokaler samt för renovering och uppgradering i många kommersiella och offentliga miljöer såsom kontor, skolor och utbildningslokaler.

EKO-serien är med sitt unika kabelförläggningssystem, låga bygghöjd, hållbarhet, miljövänlighet samt den enkla/snabba installationen väl använd på världsmarknaden.

Låg profil och hög kapacitet

Kabeldiken: bildas automatiskt när man installerar och ansluter täcklocken mot golvplattorna (huvudpanelerna).

Bredd på kabeldiket: 90 mm breda kabeldiken mellan, och på alla sidor av varje 600 x 600 mm- golvplattemodul bildar ett rutmönster som underlättar framtida användning, omförläggning, utökning av installationerna i golv.

Hög kabelhanteringskapacitet vid låga bygghöjder: 40 mm, 50 mm, 60 mm.

Kabeldikets invändiga höjd: systemets höjd minus 5 mm. Kablar kan dras systematiskt genom kabeldiken och håligheter under golvplattorna vilket ger möjlighet att reservera plats för extra utökningar.

Enkel kabelanslutning: Enkel montering av kontaktdon och uttag vid kontorsplatser eller andra behov.

Som ytbeläggning kan man t.ex. använda löslagd textil i mattplattor, parkett m.m.

Hög flexibilitet

Förutom stor kabelförläggningskapacitet erbjuder systemet stor flexibilitet på ställen där kablar förväntas läggas om ofta.

 1. Systemet varken limmas eller proppas till undergolvet, d.v.s. tyst och ren installation.
 2. Inga skador på undergolvet vid ombyggnad.
 3. Kabeldragning och ombyggnad kan ske utan påverkan/störning av omkringliggande verksamhet.
 4. I de flesta fall kan förläggning av kablage ske snabbt utanför kontorstid, vilket medför ringa påverkan på verksamheten.
 5. Minimala kostnader vid förläggning av kablage i installationsgolvet.

EKO-serien möter, genom sina prioriteringar för att vara miljövänlig, den höga standarden på ”Green Building Materials”. Golvplattorna är tillverkade av återvunnet poly-propylen. Alla de viktigaste komponenterna i EKO-serien, inklusive golvplattor och täcklock är 100% återvinningsbara. EKO-serien har ackrediterats ”Eco Mark”.

100% återanvändbart: Alla komponenter är 100% återanvändbara.

100% återvinningsbar: Alla komponenter i systemet är 100% återvinningsbara.

Kostnadseffektivt

Arbetsbesparande: endast 1/2 - 2/3 av installationstiden för konventionella installationsgolv. En montör kan installera 70 till 90 kvadratmeter per arbetsdag. Kräver ingen specialkompetens.

Låg initial kostnad: Besparingen är i genomsnitt 2/3 på material-och lönekostnader jämfört med traditionella upphöjda golv.

Låga underhållskostnader: underhållskostnaderna för EKO-serien är nästan obefintliga.

Bild på EKO golv Bild på EKO golv Bild på EKO golv Bild på EKO golv
EKO golv