Installationsgolv med parkett

Parkett som ytskikt kan väljas både på golvplatta av kalciumsulfat och högdensitetsspån. Parketten levereras oljad eller lackad. Parketten är homogen och ca 4 mm tjock. Kantlist runt installationsgolvplattan utförs i samma kulör som parketten.

Flera olika mönster kan väljas (v.g se nedan), vanligast är mosaikparkett med fyra rutor om 300 x 300 mm på en installationsgolvplatta (600 x 600 mm), vilket ger ett snyggt , homogent helhetsintryck, utan att det traditionella installationsgolvmönstret, 600 x 600 mm, blir lika framträdande.

Golvplattan kan återläggas i alla riktningar utan att mönstret bryts.

Bild på installationsgolv med parkett

Byggvarudeklarationer för installationsgolven är upprättade i enlighet med Byggsektorns Kretsloppsråds Anvisningar.

Vi låter Institutet för Forskning, SP Trätek prova våra parkettgolvplattor för att säkerställa funktionalitet och hög kvalitet.

Ursprungsintyg för parkett medföljer.

De flesta träslag kan väljas, men vanligast är: Ek, Ask och Bok.

Några exempel på parkettyper och mönster:

  1. Installationsgolvplatta
  2. Parkett, ca 4 mm tjock
  3. Kantlist I plast
  4. Aluminiumfolie/stålplåt
  5. Ytbehandling: Lackad eller oljad
Parkett
  • Olika sorters träslag och användningsområden
Standard kontor Brinell-hårdhet
Gran 1,3
Gran (norsk) 1,8
Furu 2,0
Lärk 2,1
Al 3,0
Björk 3,2
Körsbär 3,5
Tung trafik
Lönn, europeisk 3,8
Bok / Ek 4,0
Bok, odlad 4,5
Lönn, canadensisk 4,8

Testrapport ekparkettplatta  pdf 4,8 MB