Golvregelsystem

Golvregelsystem för golvspånskiva, gipsgolvskiva och installationsgolvplattor.

Lågbyggt Golvregelsystem kan används för färdiga golvhöjder från 240 mm (fri höjd under ställverksbalken 160 mm). Stödbenen monteras med c/c 600 mm i ena riktningen och valfritt 600 – 1200 mm i andra riktningen. Metallreglarna har dimensionen 2400 x 80 x 40 x 1,5 mm.

Tillåten utbredd last för golvregelsystemet vid c/c 600 i ena riktningen, och 1200 mm i andra riktningen, 6 kN / m2, punktlast beroende på typ, och tjocklek, av golvskiva, vanligtvis ca 1 – 2 kN.

Vid färdiga golvhöjder över 400 mm, rekommenderas Golvregelsystem med primär och sekundärbalkar.

Bild på Golvreglersystem