Datagolv

Högdensitetsspånplattan har vanligtvis en 0.5 mm plåt på undersidan av golvplattan, detta för att skydda mot fukt, men även ”olyckliga håltagningar”, draglasten tas effektivt upp av plåten vilket ökar belastningsförmågan. Även aluminiumfolie förekommer på undersidan av golvplattan, men då mest som fuktskydd.

De vanligaste måtten för datagolvplattor är 600 x 600 x 40 mm, inkl. ytbeläggning.
I Datahallar och Serverum används vanligen golvplattor med kärna av kalciumsulfat (gips), eller högdensitetsspån.

Gipsgolvplattan har bättre egenskaper med avseende på brand, vatten och ljud, dock är den dubbelt så tung, ca 20 kg , som högdensitetsspånplattan, ca 11 kg.

Valet av golvplatta kan även påverkas av försäkringsvillkor för datahallen, och priset för golvplattor. Högdensitetsspånplattan är billigare än gipsgolvplattan.

Ytbeläggningarna varierar beroende på vilka krav som ställs, men vanligast är vinyl eller linoleummatta, både antistatisk, >109 Ohm, eller avledande (ESD ) <108 Ohm, även halvledande ”konstruktion”, <106 Ohm, med anslutning av underredet till jord och användandet av speciella skor förekommer, dock i mer speciella miljöer.

Underredet består av justerbara stödben, vanligast i höjder upp till 1 meter, vid höjder över 300 mm bör mellanbalk (stringer) användas, detta för att stabilisera underredet då många golvplattor samtidigt är upplyfta, stringer med tätband minskar också läckageluftflödet mellan golvplattorna, då golvet är trycksatt. Tillkommande lastförmåga tack vare stringern är liten, ca 5 – 20 kg per stringer.

Bild på datagolv

Belastningsegenskaper för ett ”vanligt” datagolv, är i ”standardutförandet”, Utbredd last 15 - 20 kN / m2 och Punktlast 2 - 3 kN / 25,4 x 25,4 mm. Belastningsegenskaper enl. EN-norm 12825 och EN 13213.

Bild på datagolv
Bild på datagolv