Kabelgenomföringar - för omgående leverans

6:1    Kabelgenomföring för trycksatta golv

 Lagervara

 
Håldiameter: 127 mm, svart plast, med tätning.
6:2    Kabelgenomföring för ej trycksatta golv

 Lagervara

 
Håldiameter: 127 mm, svart plast, utan tätning.
6:3    Kabelgenomföring för ej trycksatta golv

 Lagervara

 
Diameter 80 mm, svart eller grå plast, utan tätning.
6:4    Kabelgenomföring en sida öppen, typ "hästsko"

 Lagervara

Hålradie 55 mm, bredd 128 mm, längd 90 mm, plastutförande, färg svart. För användning då kablar, elementrör o.dyl. skall installeras vid vägg, datarack och maskinramar med bibehållen möjlighet att lyfta golvplattan utan att koppla ur kablarna, och/eller enkelt komplettera/demontera kablar mm. Delbar.
6:5    Kabelgenomföring en sida öppen, typ "borste"

Lagervara

Hålmått 265 x 125 mm, plastutförande, färg svart. För användning då kablar, elementrör o.dyl. skall installeras vid vägg, datarack och maskinramar med bibehållen möjlighet att lyfta golvplattan utan att koppla ur kablarna, och/eller enkelt komplettera/demontera kablar mm. Delbar.
 
6:6    Kabelgenomföring med fjädrande "hål-lock"
 Lagervara
 
Rektangulär, hålmått 250 x 90 mm, plastutförande, färg svart.
6:8    Rund kabelgenomföring 127 mm med borst och gummitätning
Lagervara
 
Rund kabelgenomföring håltagningsmått 127 mm.
Tätning med borst samt gummi. Delbar